Среда, 24.04.2019, 08:55

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Діяльність ПК | Регистрация | Вход

ОСНОВНІ ПРАВА, 
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ЕНВК «ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів - МНВК» 

1. Право здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
2. Право на ведення переговорів і укладення колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом навчального закладу.
3. Захист прав громадян на працю.
4. Право здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю.
5. Здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцем законодавства про охорону праці, створенням здорових і безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників, своєчасного забезпечення їх відповідними засобами колективного та індивідуального захисту.
6. Участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.
7. Участь у застосуванні роботодавцем видів заохочень працівників за активну участь та ініціативу в забезпеченні заходів з покращення умов праці, підвищення її безпеки.
8. Участь у вирішенні соціально-економічних питань, у визначенні і затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.
9. Участь у роботі комісії Комплексу загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням чи похованням.
10.Право представляти інтереси працівників при розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні.

Повноваження профспілкового комітету:

1. Погодження розкладу занять.
2. Погодження тарифікаційних списків.
3. Погодження педагогічного навантаження вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам.
4. Погодження положень про преміювання, згідно з якими здійснюється преміювання працівників.
5. Погодження розміру премій та інших видів стимулювання, матеріальної допомоги та винагороди за результатами праці.
6. Погодження графіку надання щорічних відпусток працівникам.

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0