Вторник, 16.07.2019, 00:43

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | ДКА | Регистрация | Вход

ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ

з професії "Оператор комп'ютерного набору"

за 2014-2015 н.р. 


ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ

Загальні відомості

Державна кваліфікаційна атестація включає:
  • кваліфікаційну пробну роботу;
  • державний кваліфікаційний іспит або захист письмово екзаменаційної роботи (творчої роботи, що її замінює); дипломної роботи (дипломного проекту) – для учнів вищого ступеня вищого професійного училища.
   І Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт
Кваліфікаційна пробна робота є невід’ємною частиною кваліфікаційної атестації.
Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, розглядається методичною комісією, погоджується з керівниками підрозділів підприємств і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи. Підбираються характерні роботи і вироби для даної професії і підприємства, де проходитиме виробнича практика. Вони повинні відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики випускника відповідної кваліфікації та технологічним вимогам,
що діють на даному підприємстві. Орієнтовний перелік кваліфікаційних пробних робіт наведений у Типових навчальних програмах з виробничого навчання Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретного кваліфікаційного рівня професії.
Кваліфікаційна пробна робота виконується в останній тиждень виробничої практики (за рахунок часу відведеного на виробничу практику).
   Критерії оцінювання кваліфікаційної пробної роботи:
– кінцевий результат виконання завдання;
– організація робочого місця;
– уміння та навички учнів правильно виконувати прийоми роботи;
– уміння користуватись технічною документацією;
– застосування сучасних методів праці;
– уміння налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини, механізми, пристрої та обладнання;
– уміння користуватися інструментами;
– дотримання правил безпеки праці;
– правильне планування роботи;
– запобігання нераціональним витратам матеріалів та енергетичних ресурсів.
Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами і в заданий час.
Для проведення та обліку кваліфікаційних пробних робіт оформляються наступні документи:
  • перелік кваліфікаційних пробних робіт (з підписами майстра групи, відповідального працівника підприємства або керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації);
  • наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт ( із зазначенням розряду робіт, норми часу);
  • протокол кваліфікаційний пробних робіт (з підписами майстра групи, відповідального працівника підприємства або керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації).
Протокол складається за місцем проведення кваліфікаційних пробних робіт.
Результати виконання робіт переносяться у форму журналу виробничого навчання (Перелік-протокол).
У разі проведення кваліфікаційних пробних робіт у навчальному закладі протокол завіряється директором ПТНЗ
ІІ Організація та проведення іспиту
Іспит або залік з предметів професійно-теоретичної підготовки є другою складовою кваліфікаційної атестації.
Викладачі спеціальних дисциплін спільно розробляють комплекти варіантів комплексних завдань, які повинні охоплювати не менше ніж 75% змісту програмового матеріалу з основних спеціальних предметів та охорони праці (білети або різнорівневі тестові завдання для поетапної атестації), які розглядаються на засіданні методкомісії і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.
Іспит проводиться за рахунок часу визначеного робочими навчальними планами (7годин) у рядку Державна атестація та інші форми контролю по завершенню кожного етапу навчання.
 
 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0