Среда, 24.04.2019, 08:21

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Допрофесійна підготовка | Регистрация | Вход

ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом МОН України від 11.09.2009 № 854    метою профільного навчання є  забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки.     Форми організації профільного навчання регламентують діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу в системі профільних загальноосвітніх закладів і забезпечують умови для підготовки учнівської молоді до свідомого життєвого самовизначення, професійного вибору та професійної адаптації. За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання виділяють внутрішньошкільну та зовнішня  форми його організації.
        В   ЕНВК «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів- міжшкільний навчально-виробничий комбінат» навчання учнів технологічного профілю відбувається  за зовнішньою формою. В межах годин  даного профілю здійснюють навчання  учнів певній професії.
               Професійне навчання старшокласників на базі загальноосвітніх навчальних закладів проводиться за державними стандартами професійно-технічної освіти, коли заклад освіти  отримує ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників.
                З метою узгодження Державних стандартів професійно-технічної освіти та навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів  Міністерством освіти і науки розроблено  та затверджено наказом № 904 від 23.09.2010  Типові навчальні плани та Типові програми професійно-технічного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.   
Професійна підготовка за зазначеними програмами проводиться в рамках технологічного профілю професійного спрямування згідно  з ліцензійними вимогами до зазначеного напряму навчальної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03р. № 1380). Мережа навчальних груп визначається на основі контингенту учнів старших класів, а їх наповнення регламентується ліцензійними нормами. 
         ЕНВК «ЗНЗ- МНВК» має Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв (серія ДДАІ №000843, яка видана МВСУ від 22.02.2011р. -термін дії 22.02.2016р), свідоцтво про атестацію  навчального закладу (Серія РД №000044 від 13.03.2008р. -  термін дії 26.12.2016р.  ),ліцензію (серія АГ № 582373) на надання освітніх послуг пов’язаних із одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації (рішення  ДАК від 24.11.2011 р. протокол № 91, наказ МОНмолодьспорт України від 29.11.2011 № 2951 –Л).  
      Організаційне забезпечення  навчання учнів технологічного профілю в  ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»  здійснюється поетапно та за окремими напрямками.         
      У комплексі напрацьований певний механізм роботи з даного питання, його структуровано та оформлено у вигляді алгоритму координації діяльності ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» із ЗНЗ міста щодо організації допрофесійного навчання.  Даним алгоритмом передбачено чотири етапи роботи: інформаційно-просвітницький, діагностично-прогностичний, організаційно-регулятивний та контрольно-корегуючий.
Мережа ДП

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0