Вторник, 16.07.2019, 00:18

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Матеріально-технічна база | Регистрация | Вход

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ 
ПО ПРОФЕСІЯМ 
 
Одним із головних напрямків розвитку Комплексу, згідно перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази на 2014-2017 роки, «Програми розвитку ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» на 2013 -2017 роки» є розвиток і укріплення матеріально-технічної бази навчального закладу, без якої неможливе створення якісних умов для побудови навчально-виробничого процесу. 
Комплекс має два навчальних корпуси, 45 навчальних кабінетів, з них 2 комп’ютерних кабінети, які  придбані за рахунок спеціального фонду,  слюсарну  майстерню, 11 лабораторій, власний автопарк, який нараховує 11 транспортних засобів. 
Забезпеченість навчально-виховного процесу в Комплексі обладнанням відповідає Базовому переліку засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення для навчальних кабінетів (з природничих та технологічних дисциплін), затвердженого наказом МОН України від 03.02.2005 р № 79 кабінетів та лабораторій показав, що вони обладнані необхідною кількістю меблів, класними дошками, у наявності  стенди з  постійними та змінними експозиціями, державною символікою,  аптечками, настінними термометрами, вогнегасниками. 
 
І. Професія «Оператор комп’ютерного набору»
     Учні шкіл міста з професії «Оператор комп’ютерного набора» навчаються в кабінеті № 10 «Основ діловодства» та в кабінеті №14 «Технології комп'ютерної обробки інформації», корпус № 2. Згідно санітарно-гігієнічним нормам в класі можуть навчатися 12 учнів. 
    Матеріально-технічне забезпечення з професії «Оператор комп’ютерного набору складає  100 %.
   В серпні 2013 року було придбано та установлено сучасну комп’ютерну техніку в кабінеті № 10, де навчаються з професії «Оператор комп’ютерного набору» учні професійної, допрофесійної підготовки та слухачі курсової підготовки. 
 
ІІ. Професія «Водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»     
   Заняття з професії «Водій автотранспортних засобів кат. «В» і «С» проводяться в двух корпусах:
1 корпус – каб. № 15 - «Правил та безпеки дорожнього руху;
                   Каб. № 14 – «Лабораторія ЛПЗ
2 корпус – каб. № 8 - «Правил та безпеки дорожнього руху;
             каб. № 4 – «Лабораторія ЛПЗ.
     Кабінети та лабораторії з професії «Водій автотранспортних засобів» естетично оформлені, таблиці та плакати вивішені на видному місці,  постійно обновлюються ( придбання в спеціалізованому видавництві «Форт», м.Харків). В лабораторіях для проведення практичних робіт агрегати та механізми розміщені в зручному становищі, що сприяє якісному виконанні ЛПЗ та відповідає вимогам з питань охорони праці та техніці безпеки.
Згідно вимогам за державними стандартами з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С» до якісних  проведень занять з даної професії в серпні 2014 року було установлено комп’ютери в кабінеті № 15 (корпус № 1), де навчаються учні шкіл міста допрофесійної підготовки та слухачі курсової підготовки. 
 
ІІІ. Професія «Слюсар-ремонтник»
Учні, які навчаються в Комплексі та здобувають свої первинні знання,  навички, уміння з слюсарної справи виконують лабораторно-практичні роботи в приміщення слюсарної майстерні (корпус № 2). Майстерня оформлена стендами, таблицями і плакатами з безпеки праці і виробничої санітарії, інструкційними картками для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Слюсарна справа», затверджених директором Роман Л.С .
Робочі місця в майстерні з обробки металу обладнані  верстатами, пристосуваннями (лещатами) для згинання листового металу, прутів, а також додатковим обладнанням для організації продуктивної праці учнів.
В майстерні учні працюють в спецодязі. До виконання кожного виду робіт учні допускаються тільки після проведення інструктажу з охорони праці та безпеки праці. 
Виходячи з нормативних вимог до матеріально-технічного забезпечення для проведення занять з виробничого навчання з професії «Слюсар-ремонтник» необхідно відмітити, що МТЗ складає 90 % та потребує поповнення.
 
ІV. Професія «Кухар», «Офіціант, бармен»
Свої навички з предмету «Технологія приготування їжі», «Обслуговування відвідувачів ресторанних закладів» учні здобувають в кабінеті № 13 («Лабораторія приготування їжі»), що знаходиться в корпусі № 2. Відповідно до «Типового переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання» лабораторія обладнана електричними плитами, виробничими столами, покритими жерстю, вагами, інвентарем, посудом, столами для сервірування. В лабораторії встановлено електричний підігрів води, що відповідає санітарним нормам та вимогам та витяжна шафа. Але з виробничою необхідністю січні 2012 року було видано наказ від 24.01.12  за № 65-ОД «Про організацію та проведення ЛПЗ з трудового навчання учнів 8-9-х класів шкіл міста, учнів допрофесійної підготовки», створено комісію по визначенню умов, які відповідають санітарним нормам та питанням з охорони праці і техніки безпеки проведення навчально-виробничого процесу в приміщенні харчоблоку Комплексу. Після складання акту комісією про пригодність приміщення було  проведено роботу по частковому обладнанні, забезпеченні необхідними інструментами, посудом, оформленні нормативних документів кабінету № 38 «Лабораторія приготування їжі», корпус № 1.
Кабінети № 13, корпус № 2, № 38, корпус № 1 обладнані наглядними посібниками, плакатами, мають естетичний вигляд та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 
 
V. Професія «Конторський службовець»
Заняття з вищезазначеного предмету проводяться в кабінеті № 28, корпус № 1. Кабінет має естетичний вигляд та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Для якісного проведення занять з професії «Конторський  службовець» (бухгалтерія) кабінет обладнано комп’ютерною технікою, наглядними посібниками, таблицями, новими зразками бухгалтерських документів.
 
VІ. Професія «Кравець»
Заняття з кравецької справи проводяться в кабінетах № 37 та №36 корпусу № 1 («Лабораторії кравецької справи»). Лабораторії обладнані робочими місцями індивідуального та колективного користування. Робочі місця індивідуального користування у навчальній швейній майстерні обладнані швейними машинами з ножним і електричними приводами, оверлогами, які установлені на універсальних столах та наборами необхідних інструментів і пристосувань. Також робочими місцями для учнів є стіл для розкрою тканини, прасувальні дошки, електричні праски, манекени, наглядні посібники. Лабораторії оформлені стендами, таблицями і плакатами з безпеки праці і виробничої санітарії, інструкційними картками для виконання лабораторно-практичних робіт з предмету «Кравецька справа», а також інструкціями з використання швейних машин, електропрасок в повному обсязі.
В зв’язку із збільшенням кількості учнів шкіл міста для якісного проведення занять з предмету «Кравецька справа» в 2011 році (жовтень) було розпочато оформлення кабінету № 36 необхідним обладнанням, інструментами, інструкціями з вищезазначеного предмету, яке продовжується на протязі 2013-2014 навчального року.
Під час практичних робіт учні проектують та виготовляють швейні вироби (відповідно до інструкційних карток, затверджених директором Комплексу Роман Л.С.), розробляють ескізи виробів, види їх оздоблень.
 
VІІ. Професія «Перукар»
Заняття з даної професії проводиться в кабінеті № 3, корпус № 2. Кабінет відповідає вимогам санітарно-гігієнічних норм; оснащений робочими місцями для проведення практичних робіт, наглядними посібниками, інструментом,  допоміжною літературою.
 
VІІІ. Професія «Секретар керівника»
Заняття з даної професії проводяться в кабінеті № 14, корпус № 
Згідно навчальним планам та програмам, Державним стандартам, учні повинні вміти опрацьовувати інформацію, використовуючи технічні засоби навчання. 
Кабінет відповідає санітарно-гігієничним нормам, оформлені таблицями, плакатами. Робочі місця учнів  забезпечені «Правилами роботи на комп’ютерах для учнів».
 
 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0