№ з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавець

Вересень

1

1.1 Аналіз плану роботи МО за минулий рік, успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення

1.2 Аналіз успішності із природничо-математичних дисциплін на очному та заочному відділеннях за 2015-2016 н.р.

1.3 Мета і завдання на 2015-2016 н.р.

 

Керівник МО, вчителі – предметники

2

Вивчення та реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту, щодо вивчення природничо-математичних дисциплін у 2015-2016 н.р.

1.1 Про методику викладення природничо-математичних дисциплін на очному та заочному відділені

1.2 Опрацювання Держстандарту базової і повної середньої освіти

до 15.09.15

Керівник МО, вчителі – предметники

3

Про основні положення проекту Концепції гуманітарного розвитку України  на період до 2020 року

 

Керівник  МО

4

Розподіл доручень між членами МО

 

Керівники МО

5

Здійснення календарно-тематичного планування з природничо-математичних дисциплін, предметних тижнів, олімпіад

до 15.09.2015 р.

Керівник  МО, вчителі – предметники

6

Про методику проведення діагностичних контрольних зрізів та систему повторення основних знань за базову школу (очне, заочне відділення)

 

Керівник  МО

7

Про атестацію членів МО природничо-математичних дисциплін

 

Керівник  МО

8

Інформація щодо «Картки комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівника  в межах міжатестаційного періоду»

 

Керівник  МО

9

Про підготовка до  міського семінару з теми: «Система роботи навчального закладу з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень як підвищення якосі освіти.»

 

Заступник директора з НВР Тешлюк Л.І. Керівник МО Скулакова Г.В.

10

Обговорення пропозицій щодо щорічної винагороди працівників МО  загальноосвітнього  відділення за результатами 2014-2015 н.р.

 

Керівник та члени МО

11

Різне

 

 

Жовтень

1

Складання планів роботи з тем самоосвіти, впровадження тем самоосвіти на уроках та у виховних заходах

 

Керівник  МО

2

Участь вчителів  фізики та хімії в міському  семінарі з теми: «Система роботи навчального закладу з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень як підвищення якосі освіти.» (відкриті уроки)

 

Керівник  МО, вчителі – предметники Скулакова Г.В., Бондар Т.В.

3

Моніторинг загального рівня професійної компетентності вчителів МО

 

Керівник  МО

 

4

Складання карти характерних утруднень педагогів з метою надання їм допомоги

 

Керівник МО, вчителі – предмтники

5

Питання ВШК та робота вчителів МО у 2015-2016 н.р.

 

Керівник  МО

6

Погодження графіку взаємовідвідування уроків

 

Керівник МО

7

Погодження завдань для проведення  діагностичних контрольних робіт з фізики, хімії, математики, біології, географії 9-12х класів.

 

вчителі – предметники

8

Аналіз результатів першого діагностичного контрольного зрізу 9- 10-х класів.

 

Заст. Директора з НВР

   9

Різне

 

 

Листопад

1

Аналіз проведення предметних олімпіад на шкільному рівні

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

2

Аналіз результатів першого діагностичного контрольного зрізу у 9-12-х класах

 

Керівник  МО

3

Огляд новинок методичної, психолого – педагогічної літератури

 

Бібліотекар, вчителі предметники

4

Різне

 

 

                                                                Грудень

1

Обговорення результатів роботи вчителів МО щодо створення банку програмних засобів, електронних розробок уроків з використання ІКТ

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

2

Презентація планів уроків з використанням комп’ютерних технологій

 

Вчителі-предметники

3

Підготовка до педради по закінчення І семестру 2015-2016н.р.

 

 

4

Роль сучасних комп’ютерних засобів у навчальному процесі

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

5

Різне

 

 

 

Січень

1

Аналіз результатів успішності за І семестр  по предметно, аналіз утруднень та визначення шляхів їх ліквідації

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

2

Корегування календарно-тематичних планів з предметів природно-математичних  дисциплін

до 15.01.2016

Вчителі – предметники

3

Підготовка до тематичної педради

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

4

Обговорення а затвердження плану проведення тижня Захисника Вітчизни   та МСП.

 

 

5

Різне

 

 

Лютий

1

Презентація індивідуальної роботи вчителів МО з учнями, які досягли певних успіхів у навчанні та учнями, які мають початковий рівень знань

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

2

Погодження завдань для річного оцінювання в формі екстернату (за наявності)

 

 

3

Обговорення та затвердження плану роботи проведення тижня біології та хімії

 

 

4

Різне

 

 

Березень

1

Про підготовку учнів випускних класів до ЗНО на індивідуальних консультаціях за графіком 12-В

 

Вчителі-предметники

2

Обговорення впровадження тестових технологій в НВП з предметів природничо – математичного циклу

 

 

3

Обговорення а затвердження плану проведення тижня фізики  та математики.

 

 

4

Різне

 

 

 

Квітень

1

Ознайомлення з нормативними документами та інструкціями з проведення державної  підсумкової атестації на 2015-2016 н.р.

 

Керівник  МО, вчителі – предметники

2

Аналіз проведення предметних тижнів

 

 

3

Підведення підсумків роботи МО над І етапом проблемної теми Комплексу

 

Вчителі – предметники

4

Творчі звіти вчителів як форма роботи над методичною проблемою (з використанням мультимедійної установки)

 

Вчителі – предметники

5

Анкетування вчителів МО

 

Керівник  МО

6

Підготовка та погодження екзаменаційного матеріалу до ДПА на заочному відділені.

 

Керівник  МО

 

Результати атестаційного періоду у 2015-2016 н.р.

 

Керівник  МО

7

Різне

 

 

Травень

1

Аналіз проведення підсумкового діагностичного зрізу та моніторингів за рік

 

Керівник  МО

2

Здійснення аналізу та оцінки ефективності результатів роботи МО у цілому

 

Керівник  МО

3

Обговорення пропозицій роботи МО на 2016-2017 н.р.

 

Керівник  МО Вчителі – предметники

4

Аналіз предметних тижнів у Комплексі

 

Керівник  МО

5

Перспективне навантаження вчителів – предметників  на наступний навчальний рік.

 

Заст. директор з НВР

6

Різне

 

 

 

Керівник МО                                                     Скулакова Г.В.

 

 

 

 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0