Четверг, 23.05.2019, 14:47

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | МО викладачів, майстрів | Регистрация | Вход

Погоджено:                                                                                     Затверджую:

На засіданні НМР                                                                            Директор

Протокол № 1                                                                                 ЕНВК «ЗНЗ - МНВК» від15.09.2015                                                                             

                                                                                                       _________Роман Л.С.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ
2015-2016 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Керівник МО

Ганич Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Енергодар
2015

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавець

Вересень

 

1.

1.1. Аналіз плану роботи методичного об’єднання  за 2014-2015 н.р., успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення.

1.2. Аналіз успішності учнів із спецдисциплін, виробничого навчання, практики за 2014-2015 н.р.

1.3. Мета і завдання роботи МО на 2015-2016 н.р.

 

Керівник МО, викладачі, майстри

2.

Вивчення та реалізація основних положень нормативних і директивних документів про професійно-технічну освіту, щодо вивчення спеціальних  дисциплін у 2015-2016 н.р. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів з ведення шкільної документації.

1.1 Про методику викладення спецдисциплін на професійному  відділені.

1.2 Опрацювання Держстандарту базової і повної середньої освіти.

до 15.09.

2015 р.

Керівник МО,

Заступник директора з НВР

3.

Про методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу МОНУ від 15.06.2015 р. № 641)

 

Керівник  МО

4.

Про розподіл доручень між членами МО.

 

Керівник МО

5.

Здійснення календарно-тематичного планування із спеціальних предметів, предметних тижнів, олімпіад.

до 15.09.

2015 р.

Керівник  МО, викладачі, майстри

6.

Про методику проведення діагностичних контрольних зрізів та систему повторення основних знань за базову школу з трудового навчання.

 

Керівник  МО

7.

Про атестацію членів МО професійного відділення.

 

Керівник  МО

8.

Інформація щодо «Картки комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівника  у між атестаційного періоду»

 

Керівник  МО

Жовтень

1.

Про роботу членів МО над другим етапом науково-методичної темою «Використання педагогічних інформаційних технологій в освітньому просторі для активізації творчого потенціалу учнів»

 

Керівник  МО

2.

Складання планів роботи з тем самоосвіти, впровадження тем самоосвіти на уроках та у виховних заходах

 

Керівник  МО, викладачі, майстри

3.

Моніторинг загального рівня професійної компетентності вчителів МО

 

Керівник  МО

 

4.

Складання карти характерних утруднень педагогів з метою надання їм  дієвої та адресноїдопомоги

 

Керівник  МО, викладачі, майстри

5.

Питання ВШК та робота викладачів, майстрів МО у 2015-2016 н.р.

 

Керівник  МО

6.

Методична оперативка щодо об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів

  06.10.

  2015р.

Керівник  МО,

7.

Погодження  графіку проведення предметних тижнів на професійному відділенні

 

Керівник МО,

Методист з профорієнтації

Листопад

1.

Огляд новинок методичної, психолого – педагогічної літератури.

 

Бібліотекар, викладачі, майстри

2.

Про роботу щодо створення та забезпечення єдиного освітнього Інтернет простору в Комплексі.

 

Керівник МО,

Інженер з обслуговування

3.

Про результати діагностичних робіт учнів 9-х класів шкіл міста з трудового навчання

 

Заступник директора з НВР

Грудень

1.

Обговорення результатів роботи вчителів МО щодо створення банку програмних засобів, електронних розробок уроків з використання ІКТ

 

Керівник  МО, викладачі, майстри

2.

Аналіз проведення профорієнтаційного заходу «Тижнів професійної майстерності»

 

Методист з профорієнтації

3.

Проміжний аналіз результату проведення конкурсу серед учнів «Професіонал»

 

Старший майстер, майстри, викладачі

Січень

1.

Аналіз результатів успішності за І семестр  по спецпредметам, аналіз утруднень та визначення шляхів їх ліквідації

 

Керівник  МО, викладачі, майстри

2.

Корегування календарно-тематичних планів із спец предметів з професій, трудового навчання учнів 8-х класів шкіл міста.

до 15.01.2016

Керівник  МО, викладачі, майстри

3.

Підготовка до тематичної педради

 

Керівник  МО, викладачі, майстри

4.

Аналіз результатів діяльності членів МО за І півріччя 2015-2016 н.р.

 

Керівник МО

5.

Про якість ведення шкільної документації за І семестр 2015-2016 н.р.

 

Керівник МО

6.

Погодження планів , переліків з виробничого навчання та практики з професій на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

 

Керівник МО

Лютий

1.

Про результати діагностичних контрольних зрізів знань учнів 8-х класів шкіл міста з трудового навчання

 

Заступник директора з НВР,

Вчителі з трудового навчання

Березень

1.

Про роботу з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень за результатами ІІ семестру 2015-2016 н.р.

 

Керівник МО,

Викладачі, майстри

2.

Результати атестаційного періоду у 2015-2016 н.р.

 

Керівник  МО

3.

Погодження плану проведення відкритого заходу «Тиждень відкритих дверей»

 

Методист з профорієнтації

 

Квітень

1.

Підведення підсумків роботи МО над І етапом проблемної теми Комплексу

 

Керівник МО

2.

Творчі звіти викладачів, майстрів, як форма роботи над методичною проблемою (мультимедійні презентації )

 

Викладачі, майстри

3.

Анкетування вчителів МО по задоволеності вибраної професії

 

Керівник  МО

4.

Погодження завдань для ДКА, ДПА з професій груп допрофесійної підготовки

 

Керівник  МО

5.

Підсумки проведення рекламного заходу «Тиждень відчинених дверей»

 

Профорієнтатор

Травень

1.

Аналіз проведення конкурсу серед учнів «Професіонал»

 

Керівник  МО, старший майстер

2.

Здійснення аналізу та оцінки ефективності результатів роботи МО у цілому за 2015-2016 н.р.

 

Керівник  МО

3.

Обговорення пропозицій роботи МО на 2016-2017 н.р.

 

Керівник  МО, викладачі, майстри

4.

Про перспективи навантажень викладачів, майстрів, вчителів трудового навчання на 2016-2017 н.р.

 

 

 

 

Керівник МО                                                     Ганич Л.М.         

 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0