Вторник, 16.07.2019, 00:18

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Первинно-професійная підготовка | Регистрация | Вход

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
 
Професійно-технічна  підготовка учнів в ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» в першу чергу спрямована на молодь, яка свідомо обирає шлях отримання першої робітничої професії.
Навчально-виробничий  процес  у  ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» здійснюється  відповідно  до  робочих навчальних   планів   та   програм,   нормативно-правових   актів, навчально-методичних   документів   з   професійно-технічної    та загальної  середньої  освіти.  Навчання учнів здійснюється відповідно до робочих навчальних планів,  які складаються на основі Державного стандарту Професійної технічної освіти, затвердженої Кабінетом Міністрів країни №1135 від 17.08.2006 р. і Положенням про організацію навчально -  виробничого  процесу у професійно-технічних навчальних закладах наказ Міносвіти і науки України від 30.05.2006 №419.
Професійно-технічна освіта включає природничо-математичну,  гуманітарну,  фізичну,  загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка  здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях
Професійно-практична підготовка складається з :
  • виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) 
  • практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, 
  • також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг
Виробниче навчання включає навчання учнів,  слухачів у навчально-виробничих  майстернях, дільницях  і  полігонах,  де  вони  послідовно  набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт;
Виробнича   практика   учнів,    слухачів    проводиться безпосередньо  на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань,  умінь і практичних навичок, що  необхідні  для  досягнення  відповідного  рівня  кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх  соціальної,  психологічної  і професійної адаптації в трудових колективах.
Під час виробничої практики на підприємстві чи у сфері послуг учні,  слухачі ведуть Щоденник виробничої практики на підприємстві чи  у  сфері  послуг,  у  якому  її  керівник   оцінює   виконання  навчально-виробничих  робіт,  та по її закінченню робить загальний висновок про результати виробничої практики.
Випускнику ЕНВК «ЗНЗ-МНВК», який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом кваліфікованого робітника державного зразка.
 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0