Среда, 24.04.2019, 08:45

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Сервисы Web 2.0 | Регистрация | Вход

Нові стандарти - нові технології та форми навчання   ВЕБ 2.0 в освіті

Сучасне суспільство характеризується як інформаційне, в якому має місце активне використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усіх його ланках. Особливо активно використовуються та оновлюються ІКТ в освіті.

Зростання економіки диктує необхідність такої освіти, яка могла б готувати людей до повноцінного життя в умовах змін. Адже перехід до інформаційного суспільства зумовлює підвищення вимог до комунікативної таінформаційної компетентностей особистості, до зростання професійної мобільності пра­цівників.

Відповідно до цього нині відбувається досить активний процес інформатизації освіти в Україні.

Інформатизація освіти (ІО) – це сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, ви­робничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб (інших потреб, що пов'язані із впрова­дженням методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій) учасників навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його за­безпечує (в тому числі здійснює його науково-методичний супровід і розвиток).

Тобто, ІО передбачає реалізацію комплексу системних заходів, спрямованих на забезпечення використання суб'єктами системи освіти вірогідного, вичерпного і своєчасного знання в процесі здійснення ними всіх видів діяльності.

ІКТ проникають у навчальний процес, сприяють зміні технологічних аспектів навчання. Використання глобальної мережі Інтернет, її еволюція, формування Веб 2.0 (технологічної платформи), основою якої стають не сайти, а люди, їхні знання та взаємодія. Нові інструменти мережі (соціальні мережеві сервіси) дають можливість користувачу не залежати від стаціонарних робочих місць, зробити користування інформацією максимально комфортним.

Соціальні сервіси Веб 2.0 – це сучасні засоби, що підтримують мимовільний шлях розвитку спільнот, коли вони не створюються за вказівкою згори, а складаються знизу-вгору з незначних зусиль безлічі формально незалежних учасників.

Розвиток навчання у віртуальному середовищі, брак уваги до цієї проблеми призвів до того, що студенти, учні користуються глобальною мережею на власний розсуд. Вони взаємодіють в мережі, створюючи соціальну освітню мережу, особливості якої необхідно вивчати, виявляти можливості для підвищення якості навчання.

Глобальна мережа пропонує значну кількість інструментів (мережевих сервісів), які здатні змістовно та інструментально збагатити навчальну діяльність. Серед них можна виділити такі типи: сервіси обміну знаннями, сервіси для збереження документів, сервіси Інтернет-спілкування, сервіси для збереження фото-, аудіо- та відеоматеріалів, геоінформаційні системи та сервіси для зберігання закладок.

Інтернет   і   мережеві   сервіси   дають   можливість   працювати   з   величезною кількістю інформації, але цей потік інформації "засмічений” і людина  повинна  вміти  фільтрувати  його,   і  цьому  його   має  навчити викладачКрім  цього, перед викладачем постійно є проблема: включити в урок усю необхідну інформацію з максимальною користю для учнів.   Для вирішення даної проблеми педагог зобов'язаний уявляти собі педагогічні можливості мережевих сервісів, навіть не дивлячись на те, що з самого початку дані інструменти не мали освітньої спрямованості.

Технологии, определяющие будущее образования


Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0