Среда, 24.04.2019, 08:20

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Трудове навчання | Регистрация | Вход

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Допрофільна підготовка – це компонент профільного навчання, який здійснюється в основній школі (8–9 класи) і покликаний повною мірою забезпечувати реалізацію інтересів, нахилів і здібностей учнів шляхом відповідних змін у завданнях, змісті й організації процесу навчання. Допрофільна підготовка сприяє продовженню навчання в старшій школі або інших навчальних закладах, які здатні забезпечити бажаний освітній напрямок, закладає інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного профільного навчання учня і створює передумови для життєвого і професійного самовизначення.
Мета допрофільної підготовки – надання допомоги учневі в раціональному виборі майбутнього навчального профілю, створення сприятливих умов для його самовизначення і самореалізації, подальшого профільного навчання шляхом диференціації та індивідуалізації навчання в основній школі (8–9 класи).
Завдання допрофільної підготовки:
оптимальний вибір учнем напряму допрофільної підготовки;
розвиток особистості учня, розкриття, розвиток і реалізація його задатків і здібностей;
підтримання і розвиток мотивації навчально-пізнавальної і творчої діяльності, продовження навчання, формування в учня інтересу до певного профілю (профілів), до профільного навчання в цілому;
інформування учня про переваги, цілі і завдання профільного навчання, перелік профілів, їхній зміст і особливості, можливий вплив вибору навчального профілю на подальше професійне навчання і його потенційний зв’язок з трудовою (професійною) діяльністю;
формування готовності учня до подальшого профільного навчання, до усвідомленого і цілеспрямованого вибору конкретного навчального профілю;
створення організаційно-педагогічних умов для вибору учнем певного профілю і продовження навчання учня за цим профілем;
набуття учнем досвіду самопізнання, самовизначення і самореалізації у процесі здійснення допрофільної підготовки, вибору навчального профілю.
Зміст навчального матеріалу по предмету, у відповідності, із навчальною  програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 № 1/11-8205). 
Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми:
- для хлопців;
- для дівчат;
- для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.
Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.  Варіативні модулі обрані і затверджені рішенням педагогічної ради від 30.08.2013р. протокол № 14.

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0