Вторник, 16.07.2019, 00:15

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Туристичний | Регистрация | Вход

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Гурток «Літературна вітальня»  направлений арсеналом своїх засобів на виховання моральних рис поетичної особистості.

Процес формування поетичної особистості – явище багатогранне і не може бути  визначено одним критерієм, який би давав результат навчально-пізнавального процесу в усіх видах та напрямках. Для цих цілей розроблений цілий комплекс критеріїв, котрий вказує на якісний рівень запланованого результату на заняттях  з поетики та естетики художнього твору.

Першим критерієм оцінки умінь та навичок старшокласників є критерій підбору варіанту твору, який передбачає  використання вже існуючих у учнів умінь та навичок.

Другим є – критерій вибору жанру твору, який передбачає перевірку надбаних на заняттях  умінь і навичок.

Третім є  – використання вміння та навичок самостійного виділення головних акцентів вибраного твору, аналіз твору та його подання декламуванням.

Гурток розрахований на заняття з учнями 8-11 класів. Групи гуртка комплектуються за умовою добровільного бажання учнів займатися поглибленим засвоєнням знань з теорії літератури, які сприяють формуванню творчої особистості, здатної аналізувати художній твір, насолоджуватися поетичним словом та удосконалити свої спроби вираження думок у віршах. У групі займається 10-15 вихованців.   В процесі навчання поєднується групова та індивідуальна робота. Освітній процес будується відповідно до вікових та психологічних можливостей дітей. Форми проведення занять – уроки різних типів. Заплановано впровадження нових інформаційних технологій, уроки за деякими темами проходять в комп`ютерному класі.

Загальні завдання:

- вчити учнів самостійно вибудовувати власний виступ;

- випробовувати на практиці отримані знання з теорії літератури, враховуючи  власний комунікативний досвід.

- формувати поетичну особистість.

Вчити:

- будувати інтонаційну схему, виходячи з жанру твору;

- будувати мімічний образ;

- вміло користуватися мовою жестів;

- слідкувати за реакцією слухачів,за виразом їхніх облич, поведінкою;

- використовувати прямі звертання до аудиторії, риторичні питання;

- запрошувати слухачів до обговорення запропонованого твору, полеміки.

 Формувати:

  • нестандартні підходи до вирішення поставлених питань;
  • навички самостійного пошуку та колективної співпраці;
  •   уміння спілкуватися з однолітками, викладачами, широкою  аудиторією.

  Виховувати:

 - впевненість у собі, вміння виступати на сцені, вміння вести діалог зі слухачами та обговорення твору, поважне ставлення до товаришів, педагогів.

Керівник гуртка Рубінська Н.П.

 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0