Загальна система роботи  Ради  учнівського самоврядування 

ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

Загальні положення

§                                      Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів Комплексу.

§                 Учнівське самоврядування Комплексу складається з класного самоврядування та загальношкільного, із тісним зв’язком органів самоврядування, тобто класне самоврядування підпорядковується загальношкільному.

  Педагогічний колектив здійснює консультативне керівництво органів учнівського самоврядування.

§  Вищим органом учнівського самоврядування Комплексу є загальні збори-конференція, яка проводиться 1 раз на рік.

§  Рада Комплексу – вищий виконавчий орган учнівського самоврядування в період між конференціями.

Метою учнівського самоврядування в Комплексі є:

§  Створювати умови масового залучення учнів до організації роботи.

§  Залучати учнів до різноманітної змістовно цікавої діяльності колективу.

§  Забезпечити реалізацію прав та обов’язків учнів.

§  Стимулювати вільне розкриття особистості та розкривати здібності й таланти учнівської молоді.

            Цілі учнівського самоврядування ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

§ Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, формування навичок в управлінні спеціальними справами, здатність приймати рішення і нести за них відповідальність.

§ Пошук і організація ефективних форм роботи загальношкільного та класного колективу, управління учнівським  колективом.

Діяльність учнівського самоврядування базується на таких принципах:

§  Добровільність і рівноправність.

§  Конструктивна взаємодія.

§  Повага до інтересів і думки кожного, підтримка ініціатив.

§  Особиста відповідальність виконання прийнятих рішень.

§  Самоорганізація.

            Основними напрямками діяльності учнівського самоврядування Комплексу є:

§  Організація дозвілля учнів, позашкільних вихованих заходів, конкурсів, вечорів.

§  Своєчасне інформування учнів, гласність.

§  Підготовка та випуск інформаційних матеріалів.

§  Співробітництво з громадськими організаціями.

§  Організація участі в спортивних змаганнях.

§  Організація взаємодопомоги учнів у навчанні, аналіз успішності учнів.

§  Взаємодія з адміністрацією й педагогічним колективом Комплексу.

 

Завітайте до нашої групи:

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0