Вторник, 16.07.2019, 00:10

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Діяльність комітету | Регистрация | Вход

ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА 2016 РІК

ПОЛОЖЕННЯ про ревізійну комісію первинної організації профспілки Енергодарського навчально-виховного комплексу ІІ-ІІІ ступенів – міжшкільний навчально-виробничий комбінат»


Затверджено: на засіданні 

профспілкового комітету ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

протокол № 4 від  08.12.2015

Голова ПК __________Ганич Л.М.

ПЛАН РОБОТИ

первинної профспілкової організації ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» на 2016 рік

 

№ з\п

Зміст роботи, форма проведення

Строки проведення

Відповідальний

І. Організаційна робота

1.

Прийняття на облік новоприбулих членів профспілки

Протягом року

Секретар ПК

 

2.

Участь в оперативних нарадах, засіданнях Ради Комплексу, профспілкових семінарах

Згідно календарного плану

Голова ПК

3.

Участь в нарадах при директорі, адміністративних нарадах, господарчій оперативці

Згідно оперативним планам на місяць (протягом року)

Голова ПК

4.

Участь в роботі атестаційної комісії ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

Протягом атестаційного періоду

Голова ПК

5.

Поздоровлення працівників, ветеранів війни та праці із святами, з днем народження

протягом року

Директор,

Голова ПК

 

ІІ.Погодження документів закладу:

1.

- погодження на затвердження розкладу занять на І семестр

Січень 2016

засідання ПК

2.

- погодження попереднього педагогічного навантаження на 2016-2017 н.р.

Травень 2016

засідання ПК

3.

- погодження графіка основних і додаткових відпусток

Травень 2016

засідання ПК

4.

- розгляд заяв на організацію літнього відпочинку членів профспілкової організації та їх дітей

Травень 2016

засідання ПК

5.

- погодження на затвердження розкладу занять на І півріччя 2016-2017н.р.

Вересень 2016

засідання ПК

6.

- погодження на затвердження штатного розкладу працівників

Вересень 2016

засідання ПК

7.

- погодження на затвердження педагогічного навантаження на навчальний рік

Вересень 2016

засідання ПК

8.

- погодження на затвердження режиму роботи Комплексу

Вересень 2016

засідання ПК

9.

-погодження на затвердження правил внутрішнього розпорядку ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

Вересень 2016

засідання ПК

10.

-погодження на затвердження  тарифікаційних списків працівників Комплексу

Вересень 2016

 

Засідання ПК

11.

-погодження  листів тимчасової непрацездатності

Протягом року

засідання ПК

12.

-погодження списків на санаторно-курортне лікування працівників закладу

Листопад 2016

засідання ПК

13.

-погодження преміювання та надання матеріальної допомоги на 2017 р.

Грудень 2016

засідання ПК

 

ІІІ. Затвердження:

1.

- плану роботи профспілкової організації

Грудень 2016

засідання ПК

2.

-планів роботи комісій на 2016 рік

Грудень  2016

засідання ПК

2.

- кошторису профспілкової організації на рік

Грудень 2016

засідання ПК

3.

-звіту про роботу ПК та ПО за 2016 рік

Грудень  2016

засідання ПК

4.

-звітів уповноважених комісій за 2016 рік

Грудень  2016

засідання ПК

 

ІУ. Складання звітів і заявок:

1.

- на літній відпочинок членів профспілки та їх дітей

Травень 2016

уповноважені оздоровчої комісії

2.

- на новорічні подарунки дітям членів профспілки(при наявності коштів)

Листопад – грудень 2016 року

уповноважені культурно-масової комісії.

3.

- річний статистичний звіт

Грудень 2016

Голова ПК Ганич Л.М.

4.

Робота з документацією, поповнення інформаційно-методичного та довідково-правового банку

протягом року

Члени ПК

5.

Організація роботи змінного інформаційного куточка

протягом року

уповноважений організаційної комісії

6.

Підготовка звітів уповноважених комісій профспілкового комітету за 2016рік

Грудень 2016

Уповноважені комісій

7.

Підготовка звіту голови профспілкового комітету за роботу в 2016 році

Грудень 2016року

Голова ПК

 


Затверджено: на засіданні 

профспілкового комітету ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

протокол №1 «06»січня 2015

Голова ПК Ганич Л.М.

 

ПЛАН РОБОТИ

первинної профспілкової організації ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» на 2015 рік

 

№ з\п

Зміст роботи, форма проведення

Строки проведення

Відповідальний

І. Організаційна робота

1.

Прийняття на облік новоприбулих членів профспілки

Протягом року

Секретар ПК

 

2.

Участь в оперативних нарадах, засіданнях Ради Комплексу, профспілкових семінарах

Згідно календарного плану

Голова ПК

3.

Участь в нарадах при директорі, адміністративних нарадах, господарчій оперативці

Згідно оперативним планам на місяць (протягом року)

Голова ПК

4.

Участь в роботі атестаційної комісії ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

Протягом атестаційного періоду

Голова ПК

5.

Про роботу ПК та ПО в питанні створення належних праці та відпочинку членів профспілки.

Травень 2015 р.

Збори первинної профспілкової організації ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

Голова ПК, члени профспілкового комітету

6.

Роль ПК та ПО в представленні трудових, соціально-економічних інтересів членів профспілки, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

Стан сумісної роботи між ПК та адміністрацією по формуванню комфортного мікроклімату в колективі.

Жовтень 2015 р.

Збори первинної профспілкової організації ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

Голова ПК, члени профспілкового комітету, адміністрація ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»

7.

Погодження документів закладу:

 

 

 

- пропозицій на преміювання, надання матеріальної допомоги

Протягом року

засідання ПК

 

- тарифікаційних списків, штатних розкладів, розкладів уроків, графіків роботи працівників Комплексу

Вересень 2015 р.

Засідання ПК

 

- графіків щорічних основних і додаткових відпусток

Січень 2015 р.

Засідання ПК

 

-попереднє навантаження педагогічних працівників на новий навчальний рік; тарифікація

Травень 2015 р.

 

 

- положення про преміювання та надання матеріальної допомоги

Грудень 2015року

Засідання ПК

 

- правил внутрішнього розпорядку Комплексу

Вересень 2015 року

Засідання ПК, збори трудового колективу

 

- списків на санаторно-курортне лікування

листопад 2015 року

Засідання ПК, голова ПК Ганич Л.М.

8.

Затвердження:

 

 

 

- плану роботи профспілкової організації на 2015 рік

Грудень 2015 року

Засідання ПК

 

- кошторису профспілкової організації на рік

Грудень 2015 рік

Збори ППО

9.

Складання звітів і заявок:

 

 

 

- на літній відпочинок членів профспілки та їх дітей

Травень 2015року

Голова ПК Ганич Л.М.

 

- на новорічні подарунки дітям членів профспілки

Листопад – грудень 2015 року

Секретар ПК Фінько К.В.

 

- річний статистичний звіт

Грудень 2014 року

Голова ПК Ганич Л.М.

10.

Робота з документацією, поповнення інформаційно-методичного та довідково-правового банку

протягом року

Члени ПК

11.

Організація роботи змінного інформаційного куточка

протягом року

Члени ПК

12.

Поздоровлення працівників, ветеранів війни та праці із святами, з днем народження

протягом року

Директор,

Голова ПК

 

                                     Голова ПК                                                                  Л.М.Ганич

 

 


Затверджений постановою президії ЦК

профспілки працівників освіти і науки

України від  26.05.92 N П-16

Порядок (Інструкція) обліку членів профспілки працівників освіти і науки України, виготовлення, збереження та видачі профспілкових документів.

 

1.    Облік членів профспілки здійснюється первинною профспілковою організацією за обліковими  картками члена профспілки. Облікова картка члена профспілки (далі: " облікова картка") є основним документом обліку персонального складу профспілкової організації та має однаковий номер з квитком члена профспілки.

2.      Прийом на облік членів профспілки проводиться  в індивідуальному порядку головою профспілки, профорганізатором або особою, уповноваженою на це (далі: "голова профкому") при пред'явленні квитка і облікової картки члена профспілки. Для осіб, які вперше вступають до профспілки, підставою для прийняття на облік у первинній організації є заява про вступ до профспілки.

3.      Якщо на облік у первинну організацію стає особа, яка на попередньому місці роботи перебувала в іншій профспілці, голова профкому зобов'язаний роз'яснити їй основні статутні положення, права та обов’язки члена профспілки, зробити запис назви нової профспілки у квитку члена профспілки в розділі «Дані про належність до профспілки», ствердити цей запис підписом і печаткою профкому, вказавши дату взяття на облік. При переході члена профспілки з однієї первинної організації до іншої  первинної організації профспілки працівників освіти і науки України записи до квитка не вносяться.

4. При переході члена профспілки з іншої профспілки, яка є членською організацією ФП України, його квиток і облікова картка не обмінюються. 

5. Члену  профспілки, який знімається з профспілкового обліку, на руки під розписку видається  облікова картка. До облікової картки заносяться записи про зняття з обліку, сплату внесків , які завіряються підписом голови профкому та печаткою профспілкового органу.

6. Зняття з обліку виключених з профспілки здійснюється головою профкому у встановленому порядку після затвердження  профспілковим комітетом первинної організації рішення зборів профгрупи або цехової організації про виключення.

7.За членами профспілки - жінками, які тимчасово припинили роботу у зв'язку з вихованням дітей, пенсіонерами, тимчасово непрацюючими, безробітними, зберігається право залишатися на обліку в профспілковій організації за місцем останньої роботи,

або проживання.

8.Члени профспілки, зайняті; на сезонних роботах, в міжсезонний період перебувають на обліку за місцем сезонної роботи, якщо вони укладають трудовий договір на наступний сезон. Члени профспілки, які працюють за сумісництвом, перебувають на обліку в профспілковій організації по місцю основної роботи. 

9.Члени профспілки - студенти на період проходження виробничої практики тривалістю більша 6 місяців в установах освіти можуть ставати на облік в профспілкових організаціях цих установ. 

10. У випадках ліквідації установи освіти та припинення діяльності первинної профспілкової організації цієї установи питання профспілкового обліку членів профспілки вирішує вищий у порядку підлеглості профспілковій орган згідно з п.  Статуту профспілки. 

11. Облікові картки членів  профспілки, які вибули в організації , але не знялися з профспілкового обліку, а також виключених з профспілки зберігаються в профкомі не більше одного року, а потім знищуються.

12. Якщо в обліковій картці члена профспілки повністю використане місце для відміток, до неї додається бланк нової картки за тим же номером.

13..Знищення облікових карток проводиться комісією у складі голови профкому, скарбника, члена ревізійної комісії із складанням відповідного акта. При знищенні облікових каток у випадку, визначених у п.12 цього порядку, в акті вказується прізвище, ім’я по батькові члена профспілки, якому належала облікова картка, номер членського квитка, останній місяць сплати членських профспілкових внесків.

14..Відповідальність за правильне ведення обліку членів профспілки покладається на  голів профкомів, профорганізаторів або за рішенням профспілкового органу на іншу особу з числа членів первинної організації.  

15. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації  щорічно перевіряє стан обліку членів профспілки, збереження облікових  карток та бланків профспілкових документів, про що складає акта та інформує профком.

16. Бланки квитків  і облікових карток членів профспілки виготовляються на замовлення Центрального комітету профспілки. Об’єми замовлення визначаються щорічно з урахуванням заявок від Кримського республіканського, обласних та Київського міського комітетів профспілки.

 


ОСНОВНІ ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ЕНВК «ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів - МНВК» 

 

1. Право здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2. Право на ведення переговорів і укладення колективного договору між адміністрацією та

профспілковим комітетом навчального закладу.

3. Захист прав громадян на працю.

4. Право здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

5. Здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцем законодавства про охорону праці, створенням здорових і безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників,

своєчасного забезпечення їх відповідними засобами колективного та індивідуального захисту.

6. Участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

7. Участь у застосуванні роботодавцем видів заохочень працівників за активну участь та ініціативу в

забезпеченні заходів з покращення умов праці, підвищення її безпеки.

8. Участь у вирішенні соціально-економічних питань, у визначенні і затвердженні переліку і

порядку надання працівникам соціальних пільг. 

9. Участь у роботі комісії Комплексу загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою

працездатності і витратами, зумовленими народженням чи похованням. 

10.Право представляти інтереси працівників при розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні.

 

Повноваження профспілкового комітету:

 

1. Погодження розкладу занять.

2. Погодження тарифікаційних списків.

3. Погодження педагогічного навантаження вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам.

4. Погодження положень про преміювання, згідно з якими здійснюється преміювання працівників.

5. Погодження розміру премій та інших видів стимулювання, матеріальної допомоги та винагороди за результатами праці.

6. Погодження графіку надання щорічних відпусток працівникам.

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0