Четверг, 23.05.2019, 15:58

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | ДПА | Регистрация | Вход

Про проведення державної підсумкової атестації
учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 НАКАЗУЮ:

1. Провести з 10 по 20 травня 2016 року державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з трьох предметів.

2. Провести з 1 по 10 червня 2016 року державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з трьох предметів.

3. Провести з 16 по 30 травня 2016 року державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з трьох предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Затвердити переліки навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, що додаються.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника Міністра Полянського П. Б.

 

 

Міністр                                              Сергій Квіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік
навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня у 2015/2016 навчальному році

№ з/п

Назва навчального предмету

Примітка

1.

Українська мова

 

2.

Математика

 

3.

Українська література

Випускники проходять ДПА з одного з зазначених предметів, який обирається педагогічною радою навчального закладу.

Зарубіжна література

Іноземна мова

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство. Практичний курс

Географія

Біологія

Хімія

Фізика

Інформатика

Мова національної меншини*

Інтегрований курс «Література»*


*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин

Перелік
навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня у 2015/2016 навчальному році

№ з/п

Назва навчального предмету

 

Примітка

1.

Українська мова

 

2.

Іноземна мова

 

3.

Математика

Випускник має право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю навчального закладу

Історія


Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко

 

 

 

 

Інформація

Про результати державної підсумкової атестації

в 12-Б класі групи ППП ( О,К )_12

в 2014-2015 н.р.

 Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 18.02.2008 № 94 у редакції наказу МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.2010 за № 39/17334), Положення про організацію навчально – виробничого процесу в професійно – технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 30.05.2006р.№419), Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно – технічну освіту, (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/459), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 14.04.2008р. № 319; на виконання листів Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014р. №1/9 – 115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році», листа МОНМС від 08.04.13 року №1/9 – 255 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно – технічних навчальних закладах», листа департаменту освіти і науки молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації від 15.02.2013 №02/02-0119 «Про збірники завдань для ДПА»,  згідно з робочим навчальним планом з професії «Оператор комп’ютерного набору» у випускному 12-Б класі (група ППП(О,К)_12) у терміни з 19.01.2015 по 30.01.2015р.р. проводилася державна підсумкова атестація з трьох загальноосвітніх предметів у письмовій формі за збірниками завдань: з української мови (переказ, обов’язково), математики (обов’язково, відповідно до професійної спрямованості) та одного предмету за вибором учнів. У цьому навчальному році (згідно з наданими заявами) учні 12-Б класу обрали інформатику.

Всього до ДПА в 2014-2015 н .р. було допущено 15 учнів 12-Б класу (педрада від 06.01.2015р. пр.№1 наказ від 06.01.2015р.№02-У «Про допуск до ДПА та затвердження списків учнів 12-Б класу (групи ППП(О,К)_12) для проходження державної підсумкової атестації з обов’язкових предметів та предмету за вибором»). Але, 16.01.2015р. від батьків учениці 12-Б класу Зубкової Іванни Сергіївни поступила заява щодо звільнення від проходження ДПА. Із жіночої консультації були надані медична довідка та довідка ЛКК від 12.01.2015р. № 01. Згідно з рішенням педагогічної ради від 16.01.2015, протокол №2 та наказу від 16.01.2015 № 06-У «Про звільнення учнів від ДПА» Зубкова І.С. була звільнена від проходження державної підсумкової атестації, як така що перебуває у соціальній відпустці відповідно до статей 17-18-1 Закону України «Про відпустки».

Для проведення державної підсумкової атестації були сформовані атестаційні комісії та розклад ДПА, які були погоджені  директором  науково – методичного центру професійно – технічної освіти у Запорізькій області Паржницьким О.В. Номери варіантів завдань для проведення ДПА з української мови та ІІІ частини завдань з математики також затверджених науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області.

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень учнів можна спостерігати у порівняльній таблиці та діаграмах:

Предмет

К- ть

учнів

Річна оцінка

Оцінка за результатами ДПА

Низький

Середній

Достатній

 

Низький

Середній

Достатній

Високий

Високий

Українська

мова

14

7 (50%)

7 (50%)

_

4 (29%)

8 (57)%

2 (14%)

Математика

(алгебра,

геометрія)

14

7 (50%)

6 (43%)

1 (7%)

8 (57%)

4(29%)

2 (14%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інформатика

14

-

9 (64%)

5 (36%)

-

5 (36%)

9 (64%)

-

-

Порівнюючи результати ДПА та річного оцінювання, можна зробити наступні висновки:

  • з української мови - низький рівень за рік та ДПА мають 4 учня (29%): Дударчук В., Захарова А., Олійник Ю, Овчиннікова К.; 2 учня поліпшили свої результати: Валетов О., Тудвасова А. з низького рівня перешли на середній. Оцінки достатнього рівня підтвердили Воробйов  В., Степаніщева В.

     - з математики такі учні, як Воробйов В., Степаніщева В. підтвердили свої результати достатнього рівня; на середньому рівні навчаються Болжаларський В., Валетов О, Малкін А., Плішко К.; на низькому рівні 8 учнів, з них Ловчиков Б, Чайка Д знизили свої показники: з середнього рівня на низький. Таким чином, з математики спостерігається самий низький рівень знань, як річного оцінювання (43%), так і з ДПА (57%). 

     - з інформатики результат річного оцінювання та  ДПА  наступні: 5 (36%) учнів  підтвердили оцінки достатнього рівня  (Ловчиков Б, Плішко К, Степаніщева В., Тудвасова А.,  Чайка Д.), 4 (28%) учня з середнього рівня перешли на достатній рівень за результатами ДПА (Валетов О, Воробйов В, Дударчук  В., Малкін О.), у 5(36%)    учнів  річне оцінювання та ДПА відповідає середньому рівню (Болжаларський В, Лукьяненко К, Олійник Ю, Овчинникова К., Захарова А.)

     14 учнів 12-Б класу пройшли державну  підсумкову атестацію з загальноосвітніх предметів. Заяв на апеляцію не надходило. Протоколи і письмові роботи зберігаються у кабінеті заступника директора з НВР Тешлюк Л.І.

На підставі вищевикладеного пропоную:

  1. Організацію ДПА в 12-Б класі групи ППП (О,К)_12, вважати проведеною на задовільному рівні.
  2. Вчителю української мови та літератури Шапко С.В. та вчителю математики Малєєвій  Г.Л. звернути увагу на якість підготовки з предметів учнів, які навчаються за професією « Оператор комп’ютерного набору».
  3.  Заступнику директора з НВР Тешлюк Л.І.:
  4. . зробити підсумковий аналітичний наказ за результатами ДПА у лютому 2015 року.
  5. . Узагальнену інформацію про результати державної підсумкової атестації учнів 12-Б класів ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»  у 2014-2015н.р. заслухати на засіданнях предметних МО у лютому 2015 р.
  6. Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень випускників заслухати на адміністративній нараді у квітні 2015р.

Заступник директора з НВР:                                                                      Тешлюк Л.І.

 

Мы переехали


Онлайн 1
Гостей 1
Читателей 0